FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.

Zulusi – państwo z Czarnoziem, rządzone przez Czakę. Powstało w 4000 r.p.n.e, a upadło w 1842 r.n.e., podczas wojny z Persją.

Chlubą Zulusów była ich prawie niezwyciężona armia, z której korzystali jedynie w ostateczności. Wiedzieli bowiem, że pokój jest możliwy wyłącznie dzięki dyplomacji. Budowali wspaniałe miasta, które stały się stolicami światowej turystyki. Ich przemysł był jednym z najbardziej innowacyjnych. Byli obrońcami pokoju na świecie, lecz imperialistyczny Dariusz I postanowił ich zniszczyć wraz z Kamehamehą.

Iklwa

Iklwa

Iklwa

Dzięki zastosowaniu iklwi w swoim uzbrojeniu, Zulusi płacili o 50% mniej za utrzymanie jednostek walczących w zwarciu. Wszystkie ich jednostki natomiast potrzebowały o 25% mniej doświadczenia, aby uzyskać awans.

Miasta

Zuluskie specjalności

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.