FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.
Ten artykuł przedstawia treści usunięte lub sprywatyzowane na kanale Pulchnego Niedźwiedzia.

Zulusi – państwo z Czarnoziem, rządzone przez Czakę. Powstało w 4000 r. p.n.e., a upadło w 1842 r. n.e., podczas wojny z Persją.

Chlubą Zulusów była ich prawie niezwyciężona armia, z której korzystali jedynie w ostateczności. Wiedzieli bowiem, że pokój jest możliwy wyłącznie dzięki dyplomacji. Budowali wspaniałe miasta, które stały się stolicami światowej turystyki. Ich przemysł był jednym z najbardziej innowacyjnych. Byli obrońcami pokoju na świecie, lecz imperialistyczny Dariusz I postanowił ich zniszczyć wraz z Kamehamehą.

Iklwa

Iklwa

Iklwa

Dzięki zastosowaniu iklwi w swoim uzbrojeniu, Zulusi płacili dużo mniej za utrzymanie jednostek walczących w zwarciu. Wszystkie ich jednostki natomiast potrzebowały mniej doświadczenia, aby dostatecznie dobrze posługiwać się bronią.

Miasta

Zuluskie specjalności

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.