FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.

Wielka Brytania - osiemnaste państwo IMRSiD, leżące na planecie typu Europa Universalis IV w Niedźwiedźdomium. Początkowo była to Anglia, ale po podbiciu Szkocji nazwa została zmieniona na Wielką Brytanię. 

Historia

Lata 1444-1447

Pierwsze znane źródła pisane nt. Wielkiej Brytanii datuje się na 11 listopada 1444 roku. Wtedy też król powołał specjalną radę narodową, która za plecami parlamentu i całego narodu miała decydować o przyszłości państwa.

Pierwszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii byli Portugalczycy. Następnie zawiązane zostały militarne porozumienia z Kastylią i Austrią. Jeden z angielskich szpiegów, Andrew Blake, rozpoczął przygotowywanie rozbudowanej siatki szpiegowskiej na terenie Szkocji. John Procter, drugi dyplomata działał równolegle do Andrewa w Burgundii.

Król Henryk zwołał wokół siebie trzeci po parlamencie i swojej osobistej radzie organ - trójkę doradców, pomagających mu w rządzeniu. Ostatnim sojusznikiem Anglii została Sabaudia. Zorganizowała także ślub z dynastiami rządzącymi w Austrii, Kastylii i Sabaudii, mając nadzieję na narodziny następcy dla króla Henryka. Rywalami Anglików została Burgundia, Francja i Szkocja.

W parlamencie zaś rozpoczęła się debata nt. zainwestowania większej ilości pieniędzy w uniwersytety, przez co nowi, wykształceni Anglicy pomogliby krajowi w technologicznym rozwoju. Henry Smith tymczasem równoległe z resztą agentów budował siatkę szpiegowską we Francji. Cztery najważniejsze głosy w debacie należały do hrabiów z Londynu, Oxfordu, Kentu i Lancashire. Reformę popierał ten ostatni, a po obietnicy wsparcia militarnego również i władcy z Londynu i Lancashire. Debata miała rozpocząć się 8 maja 1450 roku.

Flota angielska rozpoczęła patrolowanie handlu w kanale angielskim. Znalazł się tam też jeden z kupców, maksymalizując przychody z tegoż handlu.

Henryk wykorzystał swoją siatkę szpiegowską w Burgundii, przygotowując roszczenia na jedną z jej prowincji. Król był zachwycony możliwościami swoich szpiegów. Chciał zaatakować Burgundczyków, jednak posiadali oni sporą liczbę sojuszy, a nie było pewnym, że Austria pomoże w wojnie z nimi. Na zapas sfabrykował kolejne roszczenia na ich ziemie, kończąc działania Johna Proctera w ich państwie.

W debacie nt. uniwersytetów, swój głos wycofał hrabia z Lancashire, mimo łapówki danej mu przez króla, który dalej myślał nad wielką wojną z Burgundią czy też Bretanią. Wkrótce nakazał swoim szpiegom zrobienie nowych roszczeń - na Francję i Szkocję. Zebrał też radę narodową, zadając jej pytanie o możliwe wojny z sąsiadami.

Lata 1447-1450

Rada narodowa, utworzona w 1444 roku przez Henryka, podjęła pierwsze działania. Zaproponowała mu ona wojnę z Francją, gdyż wydawała się wielkim zagrożeniem dla kraju. Rozpoczęła się także reforma wojska - usunięto dwa forty i zrekrutowano dużą armię.

Wkrótce, wielka radość zagościła na dworze króla Henryka - urodził mu się dziedzic - również Henryk. Dziecko od wczesnej edukacji wykazywało wielkie zdolności i zapowiadało się na wszechstronnego monarchę. Henryk (władca) został wysłany przez radę do zarządzania jedną z armii podczas wojny z Francją (król posłuchał swoich wiernych ludzi, choć tak naprawdę chcieli oni go uśmiercić, by na tronie zasiadł jego dziedzic).

Kolejną wesołą wiadomością była wasalizacja Nawarry przez Kastylię, co dawało dodatkowe sześć tysięcy żołnierzy podczas wojny z Francją. Żołdacy zostali przetransportowani ma wybrzeże Europy. 30 stycznia 1448 roku rozpoczęła się wielka wojna o Paryż. Kastylia, Nawara i Sabaudia stanęła do walki przeciwko Francji, Prowansji i Genui. W pierwszej bitwie, bitwie o Paryż, armie francuskie zostały pokonane. Aragonia dała też prezent Anglii, by wesprzeć ją w działaniach wojennych.

W kraju pojawiła się herezja Lollardów, która została zaakceptowana przez władcę. Siły Prowansji zostały wyeliminowane, a Kastylia wygrywała wojnę w centrum Francji. W drugiej bitwie o Paryż, Anglicy odnieśli legendarne zwycięstwo, ale w ich kierunku zmierzali kolejni wrogowie. Dwie szybkie porażki zmusiły Anglików do ucieczki na swoje tereny. Kolejne dwie praktycznie rozbiły ich siły. Większość armii, która przybyła do Francji, nie wróciła na Wyspy Brytyjskie.

Hrabia z Kentu zdecydował się na wsparcie pomysłu Henryka w debacie. Kastylia odniosła dużą porażkę, co zmusiło Henryka do rekrutacji najemników. Siedemnaście tysięcy Anglików przybyło na front, jednak nie na front północny, a na południowy. 13 października 1449 roku, białym pokojem z wojny wycofał się okupowany sojusznik Francji - Genua. Działania wojenne były bardzo trudne. 23 lutego 1450 roku, również białym pokojem, poddał się kolejny sojusznik Francuzów - Prowansja. Tym samym, wojna obróciła się przeciwko Francji - została sama przeciwko sporym siłom wrogów.

Lata 1450-1457

W 1450 roku, na tron weszła Małgorzata z Anjou, zastępując Henryka. Działania wojenne na terenie Francji dalej trwały. Kastylia zaatakowała pozycje Francuzów w Normandii. Ryzykowna operacja opłaciła się. W kolejnej bitwie sojusznik Anglii został pokonany. Następne potyczki również zakończyły się po myśli Małgorzaty.

Debata o zbudowanie większej ilości uniwersytetów zakończyła się nie przejściem ustawy. Parlament obradował teraz nt. zaangażowania ludności cywilnej w wojnę. w 1451 roku Paryż upadł, a Francuzi załamali się. Ludzie nie popierali już wojny i chcieli je końca. W kraju szerzyła się korupcja, a działania wojenne zmierzały ku końcowi. Sytuacja zaczynała nabierać nieco lepszego dla Francji obrotu spraw, gdy Anglicy przegrali jedną bitwę, a potem pretendent do tronu francuskiego pokonał jeden regiment kastylijski. Małgorzata podjęła decyzję o wycofaniu się. W
Francja po wojnie z Anglią ANG

Francja po wojnie z Anglią

1452 roku wojna zakończyła się.

W kraju rosła korupcja. Prowincje były unarodowiane. Największym bólem Anglii był teraz brak regularnej armii. Rada narodowa nakazała Małgorzacie, która po Henryku przejęła nad nią pieczę, ustabilizowanie kraju. Lata spokoju trwały. Andrew Blake zaczął tworzyć siatkę szpiegowską na terenie Burgundii, a Henry Smith pracował nad opinią Austrii o Anglii. W 1456 roku zakończyła się debata rozpoczęta w czasie wojny z Francją - do armii zrekrutowano więcej rezerwistów, a kraj stał się bardziej stabilny.

W Londynie zbudowany został plac targowy. Zginął jeden z generałów angielskich. Radzie narodowej postawiono pytania: Czy należy zaatakować Szkocję? Jakimi ideami powinien kierować się kraj?

Lata 1457-1465

Rada narodowa była rozdarta. Połowa uważała, że Szkocja powinna zostać zaatakowana, a druga połowa widziała wielkiego wroga w samej Burgundii. Bardziej jednogłośną decyzją było wybranie idei kolonizacyjnej jako tej, którą miał się kierować kraj. Rozpoczęto przygotowania armii do pokonania Burgundii. Rada skarciła też Małgorzatę za to, że nie oddała ona żadnej prowincji Kastylii czy Sabaudii podczas wojny z Francją. Zginął jeden z doradców, a jego miejsce zajął nowy. Niestety, nastał światowy kryzys związany z metalem - rekrutowanie wojska stało się droższe.

Kolejną z wojskowych reform było zbudowanie kilku oddziałów wojskowych karak, które miały chronić przestrzeń morską wokół Wysp Brytyjskich. Nadszedł czas oczekiwania na zwerbowanie nowych rezerwistów i stabilizacji kraju. Burgundia toczyła właśnie wojnę z Francją, a Austria z Wenecją. Zakończyła się wojna burgundzko-francuska, dzięki której Burgundia zyskała kilka prowincji i uwolniła dwa państwa, w tym jedno na granicy Półwyspu Iberyjskiego, wkrótce zaatakowane przez Niedźwiedzia. Kolejne statki zostały zbudowane. Zrekrutowano także więcej wojska, głównie piechoty. Na terenie wyzwolonego Orleanu powstała siatka szpiegowska. Rozpoczęto też snucie planów nad ewentualną wojną z Burgundią.

Bretania zaatakowała Orlean, uprzedzając Anglików. Poza piechotą, powstały też nowe regimenty konnicy. Nowym cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego została Austria - sojusznik Anglii. Orlean został włączony w granice Bretanii. W Kastylii rozpoczęła się wojna domowa, przez którą ten kraj się rozpadał. Angielska interwencja pomogła mu w rozwiązaniu sprawy rebelii. W Anglii pojawił się pierwszy kolonista, jednak by kolonizować, potrzebne było podbicie Islandii, a nic na razie tego nie zapowiadało. Zakończyła się kastylijska wojna domowa. Coraz bliżej zbliżała się wojna z Burgundią. W roku 1465 starcia rozpoczęły się. Nowy generał, Thomas Leicester, świetny w atakowaniu z zaskoczenia wygrał pierwszą bitwę. Niestety, następną przegrał.

Lata 1466-1473

W momencie ataku Anglii na Burgundię, koalicja, która została założona, by powstrzymać zapędy
Koalicja Burgundia ANG

Burgundia i jej wojny - z Anglią oraz z koalicją

Burgundczyków, postanowiła uderzyć. Żołnierze angielscy zregenerowali swe siły na Wyspach, po czym wrócili na kontynent. W 1467 roku Bretania znalazła się już pod pełną okupacją Anglii i jej sojuszników. Burgundczycy walczyli z połową świata - w wojnie z krajem Niedźwiedzia i koalicjantami. W roku 1468 Bretania poddała się, oddając d
Anglia po Burgundii ANG

Anglia po wojnie z Burgundią

wie prowincje. Na Wyspach Brytyjskich pojawili się emigranci z Bizancjum, którzy zmniejszyli koszt rozwijania nowych technologii. Parlament szykował się na debatę o rozwinięciu biurokracji angielskiej. W prowincji Armagnac zapanowała bieda i niedola, co sprawiło, że liczba produkowanych w niej dóbr została znacznie zmniejszona. Kilka państewek, które uwolniło się podczas wojny koalicyjnej od Burgundii, poddało się, w większości oddając swoją siłę handlową oraz pieniądze, a czasami 10% miesięcznego przychodu.

Flota angielska chroniła handel w Kanale Angielskim. Debata trwała w najlepsze, jednak prawie wszyscy zgadzali się na wprowadzenie reformy i było to tylko kwestią czasu. W 1472 wojna z Burgundią ostatecznie zakończyła się odebraniem dwóch prowincji i pieniędzy. Bretońscy buntownicy zostali rozbici, a na Anglię zaczęła powstawać koalicja. Osiem tysięcy żołnierzy zostało zrekrutowane. Rada narodowa otrzymała dwa pytania - jaką drugą ideę wybrać? Kogo zaatakować?

Lata 1473-

Rada narodowa dokonała wyboru - nadchodził czas ataku na Szkocję oraz Irlandię, by zjednoczyć Wyspy Brytyjskie. Rada orzekła też, by zaczekać na odnowienie utraconych podczas wojny z Burgundią grup rezerwistów. Kraje zaczęły wychodzić z koalicji na Anglię. Trwały pracę nad stworzeniem siatek szpiegowskich w małych irlandzkich państewkach. Koalicja już całkiem wykruszyła się. Armie powoli zbliżały się do do granicy ze Szkotami. Wszyscy czekali w napięciu. Wybrany został też nowy papież, pochodzący z Kastylii. Dorekrutowane zostało kilka tysięcy nowych żołnierzy. Niezadowolony kler stracił lojalność u królowej, ale państwo zyskało nieco żołnierzy. Imperialistyczna Lubeka blokowała forty angielskie.
Anglia po wojnie ze Szkocją ANG

Anglia po wojnie ze Szkocją

W roku 1478 rozpoczęła się wojna ze Szkocją. Pierwsze bitwy zostały szybko wygrane. Później zaczęło się robić trudniej, jednak mimo to wielka bitwa o Ayrshire została cudem wygrana. Żołnierze umierali w czasie oblężenia, ze względu na surową, szkocką zimę. Kraj postanowił też kierować się ideami ekonomicznymi. W kraju pojawili się też nowi najemnicy, którzy mieli wspierać główną armię. W roku 1482 cała Szkocja znalazła się pod oblężeniem. Tego zamek roku zmarła królowa Małgorzata. Na tron wstąpił Henryk, jednak jeden z pretendentów do tronu zebrał wokół siebie siedem tysięcy swych zwolenników, którzy zbrojnie wystąpili przeciwko władcy. Na szczęście szybko zostali pokonani. Zaczęły się działania wojenne na terenie Irlandii. Niestety, całą Europę obiegła fatalna wiadomość - król Henryk jest impotentem! (osobą niezdolną do odbycia stosunku płciowego). Na szczęście zagubiony syn, pretendent do tronu angielskiego został odnaleziony. Niedługo trwała jednak radość ojca i syna, gdyż król Henryk zmarł kilka dni po odnalezieniu swojego potomka. Krajem rządziła więc rada regencyjna. Rozpoczęła się edukacja Jakub pod względem umiejętności administracyjnych. W roku 1485 wojna ze Szkocją i jej sojusznikami zakończyła się...

Władcy 

Władca Punkty adm. Punkty dyp. Punkty mil. Inne
Henryk VI Lancaster 0 0 0 Władca początkowy
Małgorzata z Anjou 3 4 3 Władczyni z eventu
Henryk VII Lancaster 5 3 4 Jego narodziny zapobiegły Wojnie Dwóch Róż
Jakub Został odnaleziony kilka dni przed śmiercią swego ojca

Generałowie

Generał Siła ognia Szok Manewr Obleganie Gwiazdki
Archibald Baffin 2 2 1 0 1
Thomas Leicester 2 6 0 0 2
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.