FANDOM


Carstwo Rosyjskie - jedno z państw członkowskich IMRSiD. Początkowo nazywane było Wielkim Księstwem Moskiewskim. Zawarło sojusz z żydowskim krajem - Szwecją.

Historia

Wielkie Księstwo Moskiewskie

Pierwsze lata i pierwsze cele

Pierwszym celem Moskwy był Riazań, ponieważ Niedźwiedź nie chciał, aby wpadł w ręce Złotej Ordy. Drugą wojnę cesarz toczył z Danią, a jej celem było wyzwolenie Szwecji podlegającej Ignacemu. W wojnie tej pomagał im Nowogród, który kilka lat po wojnie został zajęty przez Wielkie Księstwo Moskiewskie.

Moskwa1-0

W. Ks. Moskiewskie po pierwszej wojnie nowogrodzkiej

Rozwój gospodarczo-ekonomiczny

Po pierwszych latach nieustających wojen, rozpoczęto budowę floty handlowej oraz aneksję wasali. W tym samym czasie, obmyślał dalsze plany działania, oraz postanowił, że pierwszą narodową ideą staną się idee administracyjne.

Wojny duńskie i zdobycie Gdańska

Po okresie pokoju, Moskwa prowadziła wojny duńskie oraz drugą wojnę nowogrodzką. Po zdobyciu Zakonu Kawalerów Mieczowych, wraz ze Szwecją kilkakrotnie pokonali Danię i Norwegię, za co Wielkie Księstwo Moskiewskie otrzymało Gdańsk. Od tej pory głównym celem było zdobycie zachodniej grupy technologicznej i utworzenie imperium.

Moskwa2-0

Moskwa po wojnach duńskich

Manewr Ignacego

Podczas wojen duńskich Ignacy okazał się najgorszym strategiem świata, czego Niedźwiedź nigdy nie zapomni.

Przykładem jest desant w Norwegii lub decyzja wojny z Danią, zamiast podbicie pogrążonej w buntach Litwy.

Potop

Po ustabilizowaniu sytuacji po wojnach duńskich, Moskwa wraz z królestwem Szwecji postanowiła podbić osłabioną Litwę. Gdyby nie nadejście utalentowanego, szwedzkiego generała, który poprowadził wojska do boju, wojna mogłaby zostać przegrana.

Moskwa3-0

Moskwa po pierwszym Potopie

Po zakończeniu wojny, Ignacy był niezadowolony z decyzji podjętych w pokoju, ponieważ Szwecja miała otrzymać tylko jedną prowincję.

Nowy wasal i wojna kazańska

Po upadku Litwy, wyzwolił się z niej Charków, który stał się wasalem Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W tym czasie, Moskwa posiadała już dziewiąta technologię administracyjną, lecz przed zdobyciem dziesiątej, potrzebnej do stworzenia carstwa, postanowiła podbić Kazań.

Carstwo Rosyjskie

Moskwa4-0

Narodziny carstwa

Narodziny carstwa

Parę lat po wojnie kazańskiej, w Moskwie przeprowadzono reformy, które umożliwiły unowocześnienie technologii, oraz stworzenie carstwa, a co za tym idzie tytułu cara. W tym samym roku, car przeniósł stolicę do St. Petersburga.

Drugi Potop

Po ustabilizowaniu państwa, car wraz z królem Szwecji postanowił ponowną inwazję na Polskę. Podczas wojny, zerwali oni sojusz z Austrią, która została zaatakowana ze wszystkich stron. Wynik podpisania pokoju sprawił utratę dostępu do morza przez Polskę, oraz prawie całkowitą aneksję Litwy.

Moskwa5-0

Zachodnie granice Rosji po II Potopie

Wielka wojna sukcesyjna

Podczas czasu pokoju, Szwecja otrzymała zawiadomienie dotyczące śmierci króla polskiego, co doprowadziło do wojny sukcesyjnej. Gdy wspaniały car dowiedział się o złamaniu paktu, udał się z wizytą do króla Szwecji, co doprowadziło do kłótni zagrażającej sojuszowi tych mocarstw.
Rosja 02

Początek wojny o Polskę i kłótnia mocarstw

Wynik

Po kilku latach ciężkiej wojny z Polską i Litwą, Szwecja wygrała wojnę sukcesyjną. Niestety z niewiadomych przyczyn, szwedzki król zginął, co spowodowało upadek unii.

Wojny wschodnie

Podczas szwedzko-litewskiej wojny o sukcesję w Polsce, wielki car rosyjski postanowił zaatakować dzikie plemiona znajdujące się na północnych granicach jego cesarstwa. W wyniku wojny znacząco osłabił Krym i Nogaj, oraz zasymilował Kazań.

Rosja 03

Rosja po wojnie wschodniej.

Epoka pokoju

Rosja 05

Granice carstwa po aneksji Krymu

Po Wojnie Wschodniej, car postanowił wprowadzić czas pokoju, podczas którego rozpoczął gruntowne rozwijanie technologii oraz zakończenie aneksji Charkowa. Dodatkowo, postanowił rozbudować armię i podjąć walkę z separatystami.

Wojna turecka

Gdy Szwecja podbiła Szkocję, Sułtanat Osmański postanowił wypowiedzieć wojnę Carstwu Rosyjskiemu. Do koalicji przyłączyła się Polska i Litwa, a Carowi pomogła Szwecja, Austro-Węgry, Czechy oraz Anglia. Niestety, mimo sukcesów armii carskich oraz najlepszej piechocie świata wywodzącej się ze Szwecji, ich sojusznicy nie dali rady sprostać połączonej armii składającej się z husarii i janczarów, co spowodowało upadek defensywy. Gdy nieprzydatni sojusznicy opuścili bitwę, połączone siły szwedzko-rosyjskie wygrały wiele bitew, dzięki czemu car mógł zawrzeć łagodny pokój.

Stan wojenny

Po dołączeniu do Ligi Protestanckiej, car uświadomił sobie, że po drugiej stronie barykady stoją trzy potęgi: Austria, Francja i Turcja. Od razu ogłosił mobilizację armii oraz pobór nowych rekrutów, czyli wszystkich zdolnych utrzymać broń w ręku, oraz szybkie reformy armii. Kolejną decyzją stanu wojennego było wytępienie wszystkich innych religii z kraju.

Wiosny Ludów

Po licznych wojnach, w różnych rosyjskich prowincjach chłopi zaczęli walczyć o niepodległość swych krajów. Powstania wybuchały jedno po drugim oraz wszystkie miały na celu utworzenie nowych państw.

Trzeci Potop

Po zmobilizowaniu armii i odwołaniu stanu wojennego car postanowił wypowiedzieć wojnę Litwie, prowadząc do jej prawie całkowitej anihilacji. Bardzo pomocne w wojnie okazały się dzielne oddziały szwedzkie stosujące nową, niekonwencjonalną metodę walki zwaną wojną błyskawiczną. W podzięce, car ofiarował im ziemie przez nich zdobyte.

Wojny azjatyckie

Gdy car ustabilizował kraj po wygranej kampanii wojennej na Litwie, postanowił rozpocząć ekspansję w kierunku Chin. Skutkiem tego była wojna z plemionami kazachstańskimi, które powiększyły carstwo o nowe ziemie.

Czwarty Potop

Po prawie całkowitym wyeliminowaniu powstańców w Rosji, car postanowił zasymilować Litwę. Wynikiem wojny było prawie całkowite wymazanie kraju tego z mapy świata. Po wprowadzeniu wszystkich norm administracyjnych na zdobytych ziemiach, car, wraz z królem Szwecji, postanowił zdobyć Polskę. W wyniku wojny Królestwo Polskie straciło większość terenów.

Wojna w Gruzji

Po zesłaniu na sybir wszystkich buntowników, car postanowił zjednoczyć swoją religię. W tym celu zaatakował Gruzję, dzięki czemu stałby się jedynym prawosławnym krajem świata. Nie udało mu się zrealizować celu. ponieważ Gruzja stawiała tak wielki opór, że musiałaby wybuchnąć jeszcze jedna wojna, zanim ten kraj by zniknął.

Rozbiór Polski

Po skończeniu terminu zawieszenia broni, Rosja, wraz ze Szwecją, postanowiła całkowicie zasymilować Polskę i kraje od niej powstałe. W wyniku wojny, car wzbogacił się o mnóstwo nowych prowincji, czym świat się nie przejął. Król Szwecji otrzymał zaś tylko jedną prowincję należącą do sojusznika Mazowsza, co tak wzburzyło wszystkich władców w Europie, że postanowili położyć kres ekspansji Szwecji.

Atak prewencyjny

Gdy car dowiedział się, że jego kraj może być kolejnym celem sułtana osmańskiego, postanowił przygotować wojnę zapobiegawczą ekspansji Imperium Osmańskiego. Podczas jednej z wojen, okazało się, iż sam car potrafi zbudować czołgi dla armii przy użyciu dwóch koni, działa oraz stu tarcz. Dzięki pomocy wojsk szwedzkich i aragońskich oraz generałowi równemu samemu Czyngisowi, Konstantynopol upadł po zaledwie kilku latach od rozpoczęcia konfliktu.

Pod naporem ostrzału artyleryjskiego, upadały kolejne tureckie miasta. Rosja, wraz ze Szwecją, miała wielkie ambicje, by upokorzyć Osmanów. Popsuł to jednak najgłupszy król w historii, który zasiadł na tronie Aragonii i postanowił, że jeśli jemu ziemie się nie należą - to nikomu. Po uznaniu porażki przez Turków, do Rosji powróciło wielkie miasto - Tsargrad. Car postanowił wybić stamtąd wszystkich innowierców i przywrócić patriarchat.

Rajd na Węgry

Po zakończeniu wielkiej uczty, z okazji odbicia Tsargradu z łap tureckich, młody car postanowił powiększyć swe granice o Węgry. Po roku wojna była już wygrana, a młody władca ze zdumieniem spoglądał na mapę, ponieważ okazało się, że może on dodatkowo podbić całą Bośnię. Celem wojny było powiększenie granic, lecz dzięki myśli taktycznej cara, doszło do wyeliminowania dwóch elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego, poprzez zmuszenie ich do przejścia na prawosławie, a jak wiadomo w cesarstwie prawo istnienia mają tylko kraje katolickie.

Oblężenie Wiednia

Kolejną wojną, w którą zaangażowała się Rosja, była wojna z cesarstwem. Po kilku bitwach, car zdobył Wiedeń, lecz wojska austriackie postanowiły czym prędzej go odbić. Podczas odsieczy wiedeńskiej, poległ wielki generał - czyli car rosyjski. Gdy Święte Cesarstwo Rzymskie zdało sobie sprawę, że jest na straconej pozycji, zgodziło się oddać Holsztyn Szwecji oraz Wiedeń Rosji.

Ciekawostki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.