FANDOM


Ten artykuł należy do starego kanonu.

Kuruk - kanclerz i najważniejszy doradca Bulrathi. Nie wiadomo o nim zbyt wiele - jedynie tyle, że w swoim życiu widział wiele bitew oraz był cierpliwy i pogodny, toteż dobrze się sprawdzał na swoich posadach.

Swoje urzędy sprawował najpewniej aż do końca istnienia imperium Bulrathi, kiedy to zginął, wraz ze swoimi wszystkimi pobratymcami.