FANDOM


Ten artykuł nie jest częścią żadnego kanonu i opisuje rzeczy istniejące w prawdziwym świecie.

Kościół Etniczności - grupa zrzeszająca kilka pomniejszych organizacji etnicznych. Ze względu na m.in zbanowanie na EWPN najważniejszych członków, spadające poparcie (którego nawet na początku było mało) i utożsamianie biskupów z mafią niegdyś rządzącą grupą, można uznać ją za upadłą organizację. Mimo późniejszego powrotu m.in Szoruby i PatRodaka na grupę, nie podjęto żadnych akcji mających na celu reaktywować Kościół Etniczności. Sami twórcy tejże grupy RP uznają ją, jak i resztę grup o podobnej tematyce za zwykłą zabawę, o której nie warto wspominać. Grupa została ostatecznie rozwiązana 25.09.2016.

Jakiś czas po upadku Kościoła Adam M. (będący niegdyś inkwizytorem Pierwszej Inkwizycji) utworzył Drugą Etniczną Inkwizycję, jednakże i ona popadła w zapomnienie po długiej nieaktywności.

Historia

Początki wiary etnicznej

Za początków Etnicznych Widzów wszyscy Etnicznicy wyznawali tę samą wiarę w Pulchnego Niedźwiedzia, opierając się wyłącznie na jego opowieściach. W krótkim czasie powstała pierwsza organizacja etniczna - Kościół pod wezwaniem Pulchnego Niedźwiedzia na czele z Szymonem K. i Sebastianem N.

Jakiś czas później niektóre osoby zaczęły samodzielne interpretować słowa Niedźwiedzia. W styczniu 2016 roku swoją działalność rozpoczęli wyznawcy czajanizmu, olszanizmu i jasinizmu, potem przeobrażeni w Kościół RSiD.

Fala herezji ustała aż do końcówki marca 2016 roku, kiedy to użytkownik Jan P. udostępnił informacje o tajnej bazie pani Basi w St. Gallen. Wtedy pojawiły się słynne herezje, m.in. o tym, że pani Basia jest Niedźwiedziem. Swoją działalność rozpoczął także ruch neoetnicznizmu pod wodzą Macieja A. dążący do zjednoczenia etnicznej wiary.

W odezwie na te wydarzenia 3 kwietnia tego samego roku utworzono Zakon Etnicznych Obrońców Etnicznych Ziem (ZEOEZ), kierowany przez Adriana G., Arka J. i Damiana Roberta Etnicznika. Na początku musiał walczyć o uznanie, jednak potem udało mu się uzyskać zgodę na kontynuowanie działalności. Zawarł pakt o nieagresji z Kościołem RSiD, potem wypowiedział im krucjatę za współpracę z Kubą J.

W międzyczasie powstało kilka nowych ugrupowań imperialistycznych, więc ZEOEZ postanowił zawrzeć pokój z KRSiD i zaatakować Imperialistów. 15 kwietnia mistrz zakonu oddał hołd pani Basi (według nieoficjalnych informacji chciał zdobyć ich zaufanie), przez co ZEOEZ został natychmiastowo ekskomunikowany przez Kościół pw. Pulchnego Niedźwiedzia i Patryka Stańczaka, a 16 kwietnia rozwiązany przez Arka J.

Natychmiastowo na jego ruinach powstała Etniczna Inkwizycja z podległym mu Zakonem Rycerzy Etnicznych, które szybko zdobyły zaufanie innych grup etnicznych.

Na Etnicznych Widzach zauważono zwiększoną działalność tzw. Lechitów, wyznających jako naczelnego Boga Lecha, a Niedźwiedzia jako półboga. Od razu ogłoszono ich heretykami, a ich aktywności często karano. Po pewnym czasie na Etnicznych Widzach pojawił się pomysł na ogłoszenie naczelnego administratora, Patryka Stańczaka, papieżem etnicznym, co uczyniono prawie natychmiast. Nowy papież od razu ogłosił Wielką Etniczną Krucjatę na Imperialistów i Lechitów.

Sobór Etniczny

Sobór

Postanowienia Soboru

6 maja Arek J., przebywający wtedy w Etnicznej Inkwizycji, ogłosił pomysł zorganizowania Wielkiego Soboru Etnicznego, w celu unormowania spraw teologicznych i organizacyjnych oraz uspokojenia sytuacji związanych z wojnami między poszczególnymi grupkami. Na sobór zostali zaproszeni:

 • Administracja Etnicznych Widzów Pulchnego Niedźwiedzia
 • Administracja Etnicznej Wikii
 • Kościół pod wezwaniem Pulchnego Niedźwiedzia
 • Kościół RSiD
 • Odłam Jasina
 • Etniczna Inkwizycja wraz z podległym mu Zakonem Rycerzy Etnicznych
 • Jan Zbędny (neoetniczność)

Obrady Soboru trwały od 8 maja do 11 maja, kiedy to ogłoszono jego postanowienia. Najważniejszym była decyzja o zjednoczeniu wszystkich biorących udział w soborze odłamów w jeden wspólny Kościół Etniczności, działający pod zarządem kurii biskupiej.

Struktura

Na czele Kościoła stał papież, który posiadał największą władzę. Aby móc przystąpić do kurii, potrzebna była jego oficjalna zgoda. Papież był wybierany dożywotnio (chociaż miał prawo do abdykacji). Jedynym papieżem został Patryk Stańczak.

 • Biskupi - przedstawiciele poszczególnych organizacji. Brali udział w głosowaniach, debatach i tym podobnych rzeczach.
 • Arcybiskupi - biskupi posiadający honorowe miejsce w kurii, znajdujący się najbliżej papieża. Posiadali takie same przywileje jak biskupi. Stanowisko to obejmowali reprezentanci Kościoła pw. Pulchnego Niedźwiedzia.

Najliczniejszą grupą byli pozostali wierni Kościoła Etnicznego, w tym członkowie organizacji znajdujących się w Kościele.

Warunki potrzebne do przyjęcia organizacji do Kościoła Etnicznego:

 • uznawać Etniczną Wikię i wszystkie prawdy w niej zawarte
 • uznawać oficjalnie zwierzchność Kościoła Etnicznego
 • mieć min. 15 członków
 • mieć pozytywny wynik raportu przedstawiciela kurii
 • zakaz współpracy z wszelkimi organizacjami heretyckimi i imperialistycznymi

Skład Kościoła Etnicznego

Organizacje założycielskie

 • Kościół pw. Pulchnego Niedźwiedzia - pierwszy etniczny Kościół, mający w kurii największe znaczenie.
 • Etniczna Inkwizycja i Zakon Rycerzy Etnicznych - organizacje zakonne stworzone do walki z heretykami. Po pewnych problemach w zarządach obu organizacji doszło do zjednoczenia Inkwizycji i Zakonu w jedną grupę.
 • Neoetnicznizm - pierwszy odłam mający na celu zjednoczenie etniczności, początkowo uznawany za heretycki.

Kościół RSiD

KRSiD jest drugim etnicznym Kościołem, powstałym jakiś czas po Kościele pw. Pulchnego Niedźwiedzia. Został stworzony poprzez zjednoczenie dwóch pomniejszych odłamów - czajanizmu i olszanizmu. W niedługim czasie został do niego włączony także jasinizm.

 • Czajanizm - odłam stworzony przez Kacpra Cz. Jego wyznawcy uważali, że kobieta stoi w hierarchii tuż pod człowiekiem, a nie pod kamieniem. Kobiecość była mutacją lub chorobą, na którą zachorowali niektórzy Etnicznicy.
 • Olszanizm - odłam stworzony przez Jakuba O. Jego wyznawcy uważali, że pierwsze kobiety były ludźmi, którzy poświęcili się w imię wyższej sprawy i zaczęli rozmnażać się z innymi.
 • Jasinizm - odłam stworzony przez Jakuba J. Główny kapłan zwiastował koniec cywilizacji ludzkiej, kiedy to rudzi i ludzie rozpoczną wielką wojnę, w wyniku której rudzielcy staną się równi ludziom. Niedługo po tym wydarzeniu murzyni mieliby zniszczyć nowo powstałe cywilizacje i zapanować nad światem.

Pozostałe organizacje

 • Zakon Ubogich Rycerzy Pulchnego Niedźwiedzia i Etnicznych Ziem
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.