FANDOM


Szoruba poślubił piękną kobietę, której imię znali tylko przyjaciele króla. Niedługo potem urodził im się syn - Niedźwiedź. Zapoczątkował on dynastię Von Pulchnych. Lubił on podróżować, a czas spędzał na czytaniu książek, rozmowach ze znajomymi albo polowaniach. Szczególnie dobre stosunki miał z Hadą - królem Vonlanduvon.
Historia Szorubii - Książe Niedźwiedź

Oto Książę Niedźwiedź na miarę naszych możliwości.

Lata mijały, Szorubia powiększała swoje tereny i wzbogacała się. Powstawały nowe miasta i szlaki kupieckie. Jednak w końcu nadeszło to, co musiało kiedyś nadejść. W 1424 r. schorowany i stary król Szoruba umarł, a kraj pogrążył się w całkowitej rozpaczy. Przez tydzień zabronione były festyny i uczty. Nawet szachownicę na fladze kraju zastąpiono na pewnien czas całkowitą czernią, aby podkreślić smutek i przygnębienie z powodu odejścia ukochanego władcy. Prawowitym następcą był oczywiście Niedźwiedź, który obecnie przebywał w Bawarii na dworze króla Hady, gdyż Szoruba nie chciał, aby ten patrzył na jego odejście. Nim książę zdążył jednak dojechać do Tyrolu, dokonał się zamach stanu. Władzę w Szorubii przejął Aleksander - syn króla Uromaxa. Nasłał on na Niedźwiedzia zabójców, lecz ten zdołał im się wymknąć i uciekł.
Historia Szorubii - śmierć Szoruby

Najsmutniejszy moment w historii Szorubii - śmierć Szoruby

Po wielu dniach ukrywania się przed pogonią, trafił do jaskini. Okazała się, że jest ona zamieszkana. Przebywał tam Janusz Arcyzabójca, który postanowił zerwać z przeszłością i wieść życie pustelnika. Kiedy Niedźwiedź opowiedział mu o przewrocie, ten zgodził się mu pomóc. Przez parę lat szkolił księcia w posługiwaniu się bronią wszelkiego rodzaju oraz docierał do osób, które nie chciały władzy Aleksandra. W 1430 r. zaczęło się w Szorubii powstanie. Początkowo miało ono znamiona partyzantki, ale kiedy ludzie dowiedzieli się o powrocie Niedźwiedzia i zaczęli do niego dołączać, zmieniło się ono w otwartą walkę zbrojną, która potrwa przez następne 14 lat.

Szorubia pod rządami Aleksandra została niemal doprowadzona do ruiny. Miasta ubożały, brakowało jedzenia, szerzyła się przestępczość oraz nierząd. Mieszkańcy ciągle pamiętali swoje państwo za czasów króla Szoruby, więc wspomogali jego syna jak tylko mogli. W konsekwencji szybko zgromadzono armię nazwaną Wyzwoleńczą i rozpoczęto przeciwstawianie się uzurpatorowi. Do pierwszej poważnej bitwy doszło w  
Historia Szorubii - bitwa pod Grazem

Bitwa pod Grazem. W tle dostrzec można chłopów uzbrojonych w widły i łopaty

      1435 r. nieopodal miejscowości Graz, w której znajdowały się duże ilości amunicji i broni, którą Niedźwiedź pragnął zdobyć. Wojska Aleksandra były liczne, lecz niezdyscyplinowane, składały się w końcu z niedobitków armii Uromaxonii i zwyczajnych najemników oraz bandytów. Nieliczne korpusy były złożone z przeciwników króla Szoruby, a co za tym idzie, jego następcy. Książe Niedźwiedź zapamiętał dobrze lekcje taktyki i strategii, których udzielił mu Janusz Arcyzabójca. Dzięki śmiałemu manewrowi konnicy i wsparciu samych mieszkańców Grazu, którzy widłami i łopatami zaatakowali wojska Aleksandra, bitwa została wygrana. Na wieść o zwycięstwie pod Grazem, coraz więcej ludzi przyłączało się do Niedźwiedzia, a Aleksandra zaczęli opuzczać sojusznicy. Uzurpator wykorzystał wszelkie dostępne środki, rujnując tym samym królewski skarbiec, i powołał wielką armię, a której czele wyruszył na spotkanie z synem Szoruby. Postanowił uniemożliwić mu przekroczenie Salzach i przejęcie Salzburga. Było to miasto, które stanowiło ważny punkt strategiczny, a jego zdobycie na pewno podniosłoby morale powstańców, gdyż to właśnie tam została uwięziona żona Szoruby, w dawnym pałacyku letnim swojego męża, a obecnie warowni Aleksandra.
Historia Szorubii - śmierć Aleksandra w bitwie pod Salzburgiem

Śmierć króla Aleksandra w bitwie pod Salzbugiem. Po lewej stronie widać Niedźwiedzia, który przygląda się samobójstwu uzurpatora. Z tyłu widoczny jest most

Wojska Niedźwiedzia dotarły do mostu prowadzącego do Salzburga w 1442 r., gdzie spotkały dużą armię uzurpatora. Walka była zaciekła, rzeka Salzach uniemozliwiała jakikolwiek manewr otaczający. Jednak determinacja żołnierzy Niedźwiedzia zaczęła przeważać, a wojska Aleksandra poczęły być spychane coraz to bliżej rzeki. Wtedy to na moście ukazał się Janusz Arcyzabójca ze swoimi oddziałami, które uniemożliwiły ucieczkę uzurpatorowi. Został on więc w końcu otoczony przez gwardię Niedźwiedzia, a nie chcąc ginąć śmiercią haniebną z rąk zwyłych żołnierzy ani poprzez upadek do rzeki, odebrał sobie samemu życie.

Mimo śmierci swojego przywódcy, wojska Aleksandra nie chciały oddać Tyrolu Niedźwiedziowi. Został on więc zmuszony do wzięcia go szturmem. W 1444 r. wkroczył tryumalnie do stolicy Szorubii, a lud wiatował. Niedźwiedź został ukoronowany. Szorubia miała w końcu prawowitego władcę.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.